•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Planering

Raseborgs Bygg kan förverkliga Ditt projekt utgående från idéer och visioner till inflyttningsbart hus.
Vi skapar tidtabeller med realistiska mål. Utgångsläget kan vara idéer, skisser, ritningar, övriga referensser eller ett resultat av konsultering med oss. Vår medverkan i Ditt projekt kan variera från idéer till minsta lilla detalj i gårdsplaneringen. Vi planerar och ritar ditt hus med hög kunskap så att det uppnår de kriterier som behövs för att byggprojektet kan förverkligas. Vi anlitar kompetent arbetskraft för olika delområden på ett helhetsprojekt.

Projekt

 • Steg 1
  • Tag kontakt
  • Möte
  • Projekt genomgång
 • Steg 2
  • Förverkligande av ritningar
  • Bygglovshandlingar
 • Steg 3
  • Byggstart
  • Genomförande av byggprojekt
  • Övervakning av projektet
 • Steg 4
  • Slutlig genomgång (finslipning) av projektet
 • Steg 5
  • Uppföljning av husprojektet